Search for more Public Notices in your area
General

Vale of Glamorgan Council, Local Government Investigations

Notice ID: NEW2342861

Notice effective from
24th February 2022 to 26th March 2022

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL Local Government Investigations (Functions of Monitoring Officers and Standards Committees) (Wales) Regulations 2001 as amended "the Regulations"
The Standards Committee of the Vale of Glamorgan, on 26th January, 2022, considered allegations that Councillor L.O. Rowlands of the Vale of Glamorgan Council and Barry Town Council failed to comply with both Councils' Codes of Conduct for Members.
The Standards Committee determined that Councillor L.O. Rowlands be suspended from being a Member of the Vale of Glamorgan Council and Barry Town Council for a period of one month.
A copy of the Report considered by the Standards Committee is available for inspection for 21 days from Friday, 18th February, 2022 as follows:
? on the Vale of Glamorgan Council's website at

https://www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/Council-Structure/

minutes ,_agendas_and_reports/agendas/ standards/2022/22-01-26.aspx or

? the Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU during normal working hours.

The Decision Notice of the Standards Committee meeting held on 26th January, 2022 can also be found at

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/

Docu men ts/_Committee%20 Reports/ Standards/2022/22-01-26/Decision-Notice. pdf
There being no appeal of the Standards Committee determination, the period of suspension from duties as a Vale of Glamorgan Councillor and Barry Town Councillor will commence on 18 February 2022 and end on 17 March 2022.
Copies of the report can be provided at a charge of £6.00 per copy.
Ms. D. Maries Monitoring Officer Civic Offices Holton Road Barry CF63 4RU
CYNGOR BRO MORGANNWG Yn unol a Rheoliadau Ymchwiliadau Llvwodraeth Leol fSwvddooaethau Swvddooion Monitro a Phwvllaorau Safonau) (Cvmru) 2001 fel v'u diwvoiwvd ("v Rheoliadau")
Roedd Pwyllgor Safonau Bro Morgannwg, ar 26 lonawr 2022, yn ystyried honiadau bod y Cynghorydd L.O. Rowlands o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri wedi methu & chydymffurfio & Chodau Ymddygiad y ddau Gyngor ar gyfer Aelodau.
Penderfynodd y Pwyllgor Safonau y dylid atal y Cynghorydd L.O. Rowlands rhag bod yn Aelod o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri am gyfnod o fis.
Mae copi o'r Adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau ar gael i'w archwilio am 21 diwrnod o ddydd Gwener, 18 Chwefror 2022 fel a ganlyn:
* ar wefan Cyngor Bro Morgannwg yn neu

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/

our_council/Council-Structure/minutes,_ agendas_and_reports/agendas/ Standards/2022/22-01 -26.aspx

* y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU yn ystod oriau gwaith arferol.

Hysbysiad Penderfyniad cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 26 lonawr 2022 hefyd i'w gweld yn

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/

Docu ments/_Committee%20 Re ports/ Standards/2022/22-01-26/Decision-Notice-Welsh.pdf
Gan nad oedd apel ynghylch penderfyniad y Pwyllgor Safonau, bydd y cyfnod atal dros dro o ddyletswyddau fel Cynghorydd Bro Morgannwg a Chynghorydd Tref y Barri yn dechrau ar 18 Chwefror 2022 ac yn dod i ben ar 17 Mawrth 2022.
Gellir darparu copl'au o'r adroddiad am dal o £6.00 y copi.
dal
Ms. D. Maries Swyddog Monitro Swyddfeydd Dinesig Heol Holton Y Barri CF63 4RU

Attachments

NEW2342861.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices