Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 120, COED GOLYNOS HAFODYRYNYS GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018

Notice ID: NP4245345

Notice effective from
20th June 2018 to 20th July 2018

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 120, COED GOLYNOS HAFODYRYNYS GORCHYMYN I WAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen drwy ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, fydd yn arwain at wahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 120 o’i gyffordd a LlC Rhifau 119 a 121 ac i gyfeiriad gorllewinol am tua 2,050 metr i’w cyffordd â Ffin y Sir. Mae llwybrau amgen ar gael ar hyd Llwybrau Cyhoeddus Rhifau 121 ac 123. Mae angen y gwaharddiad oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd. Daw’r Gorchymyn i rym ar 20 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis, neu tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau o fewn y cyfnod hwnnw. Dyddiad: 20 Mehefin 2018 Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices